• Samarbeid og koordinering vedrørende naturfare 

      Falch, Erlend; Holmesland, Marianne; Biørn, Jørgen (Report, 2014)
      Januar 2013 utarbeidet Rambøll for NIFS-prosjektet en rapport med tittel «Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer». Dette arbeidet anbefalte elleve forslag til tiltak for forbedring av samarbeidet ifm ...