• Kulturminner i norsk kraftproduksjon 

      Bjørsvik, Elisabeth; Faugli, Per Einar (Report, 2013)
      Prosjektet "Kulturminner i norsk kraftproduksjon" (KINK) har vært et samarbeid mellom NVE, Riksantikvaren og kraftbransjen representert ved Energibedriftenes landsforening (EBL), Statkraft og Hydro. Prosjektets mål har ...