• Erfaringer fra utarbeidelse av Felthåndbok ved flom og skred 

   Viklund, Margareta; Hoseth, Knut Aune; Bjordal, Heidi; Kristensen, Lene Lundgren (Report, 2015)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra arbeidet med å lage en felthåndbok til bruk ved oppfølging av flom- og skredhendelser. Rapporten beskriver prosessen med tillaging av boka sammen med en kort presentasjon av ...
  • Felthåndbok ved flom og skred 

   Caragounis, Vivian; Hoseth, Knut Aune; Nordvik, Helge Leif; Bjordal, Heidi; Kristensen, Lene Lundgren; Viklund, Margareta (Book, 2015)
   Denne felthåndboken er utarbeidet for å gi støtte til både erfarne og uerfarne fagpersoner fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) og deres rådgivere som følger opp ...
  • «Registrering av flom- og skredsikringstiltak i NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket» 

   Bjordal, Heidi; Odberg, Marianne M.; Skei, Kristin; Skarsten, Silje; Kristensen, Lene L. (Report, 2015)
   Denne rapporten beskriver hvordan NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen i dag registrerer tiltak for flom- og skredsikring, og hvordan disse dataene forvaltes og kan utveksles mellom etatene. Rapporten kommer videre med ...
  • Sikringstiltak mot skred og flom 

   Hoseth, Knut Aune; Kristensen, Lene L.; Håland, Gunne; Viklund, Margareta; Bjordal, Heidi (Report, 2015)
   Denne rapporten beskriver erfaringer fra utvalgte sikringstiltak i Sogn og Fjordane og Hordaland, bygget av Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Rapporten er basert på en befaring ...