• Veslemannen høsten 2014 

      Blikra, Lars Harald; Øvrelid, Kari (2015;, Report, 2015)
      Dette er en rapport som er utarbeidet innenfor NIFS samarbeidet. Den gir en oppsummering og kort evaluering av håndteringen av hendelsen ved Mannen i forbindelse med at et mindre fjellparti viste store bevegelser høsten 2014