• Snøskred i bjørkeskog - testforsøk i Abisko 

      Breien, Hedda; Høydal, Øyvind A. (Report, 2015)
      Det er utført forsøk med DaisyBell i Abisko for å studere utløsning av snøskred i bjørkeskog. Bakgrunnen er blant annet at mange løsneområder for snøskred er delvis gjengrodd og en ønsker å ha et generelt grunnlag for ...