• Klimaendringer og damsikkerhet 

      Deborah, Lawrence; Holmqvist, Erik; Midttømme, Grethe Holm (Report, 2014)
      : Denne rapporten presenterer resultatene fra en pilotstudie av betydningen av økt ekstremnedbør i et fremtidig klima for flomberegninger utført med nedbør-avløpsmodellen PQRUT. Estimater for ekstremnedbør basert på seks ...