• Toppledermøtet i Naturfareforum 2019 

      Kvernevik, Erling; Dolva, Bjørn; Berg, Hallvard (NVE Rapport;2020:14, Report, 2020)
      Rapporten oppsummerer toppledermøtet i Naturfareforum i 2019 som tok for seg tre tema: finansiering av forebygging, deling og tilgjengeliggjøring av data – juridisk grunnlag, og gode nasjonale løsninger knyttet til varsling ...