• Naturfareforum - årsrapport 2020 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:18, Report, 2021)
   I denne rapporten er aktiviteter og ressursbruk i Naturfareforum 2020 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2017 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Lunde, Ragnhild (NVE Rapport;2018:41, Report, 2018)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum i 2017 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2018 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Kringen, Ragnhild L. (NVE Rapport;2019:26, Report, 2019)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2018 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2020:19, Report, 2020)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2019 oppsummert
  • Naturfareforum : Teknologidagene 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;, Report, 2019)
   Rapporten dokumenterer presentasjoner og stikkord fra den avsluttende paneldebatten på Teknologidagene 2019.
  • Status høsten 2014 - resultater og veien videre 

   Dolva, Bjørn K.; Haakensen, Marie (Report, 2014)
   Aktivitetene i de ulike delprosjektene oppsummeres kort og det gis oversikt over leverte resultater i form av NIFS-rapporter så langt. Prosjektledelsen peker på veien videre inn i avslutningsåret for prosjektet med fokus ...