• Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data 

      Ødemark, Karianne; Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Elo, Christoffer A.; Dyrrdal, Anita V.; Myrabø, Steinar (Report, 2012)
      Korttidsnedbør på Østlandet er studert ved bruk av pluviometer-målinger og radardata. Pluviometerdataene er brukt til studier av ekstreme nedbørmengder for ulike varigheter, for å studere trender og geografiske forskjeller ...