• Glaciological investigations in Norway in 2002 

   Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2003:3, Report, 2003)
   Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2002 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
  • Glaciological investigations in Norway in 2003 

   Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2004:4, Report, 2004)
   Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2003 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
  • Glaciological investigations in Norway in 2004 

   Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2005:2, Report, 2005)
   Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2004 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
  • Glaciological investigations in Norway in 2005 

   Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne; Giesen, Rianne H. (NVE Report;, Report, 2006)
   Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2005 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
  • Pilotstudie: snøskredfarekartlegging med ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale ) : FoU-prosjekt 81072 

   Rustad, Birgit K.; Lytskjold, Bjørn E.; Landrø, Markus; Peereboom, Ivar O.; Statham, Grant; Engeset, Rune V. (Report, 2014)
   Rapporten oppsummerer resultater og erfaringer fra FoU-prosjekt 81072 Pilotstudie: Kartlegging av snøskredterreng med ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). Det er i løpet av prosjektperioden: • Oversatt og testet ATES’ ...
  • Temporal variability in snow distribution 

   Alfnes, Eli; Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Skaugen, Thomas; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2004)
   Snow-courses data have been collected in order to investigate the temporal variability of snow distribution in two catchments in southern Norway during the 2002 melt season. The profiles represent different elevations, ...