• Statusrapport om coanda-inntak 

      Kiil, Audun; Liebig-Andersen, Rasmus; Davitti, Alessandro; Evjen (NVE Ekstern rapport;2020:10, Report, 2020)
      For å øke kunnskapen om drift og erfaringer med coanda-inntak gjennomførte NVE en spørreundersøkelse om dette i 2019. Undersøkelsen ble sendt til samtlige konsesjonsgitte småkraftverk med coanda-inntak som er satt i drift. ...