• Terrengtilpasning av vindkraftverk 

      Ludescher-Huber, Franziska (NVE Rapport;2018:1, Research report, 2018)
      NVE ønsket å få kartlagt vindturbinleverandørers krav til utforming av veier og oppstillingsplasser i vindkraftverk, og om disse er hensiktsmessige og kan tilpasses norsk topografi for å minske terrenginngrepene. Rapporten ...