• Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

      Ulleberg, Øystein; Gjerløw, Jan Carsten (Report, 2017)
      NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...