• Flom- og skredhendelsen Frida på Sørlandet 2012 

      Olsen, M.H.; Hopland, A.A.; Myrabø, S.; Viréhn, P.; Glad, P.A.; Almenningen, O.E.; Traae, E. (Report, 2015)
      Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på nedbørfeltet i sin helhet når man skal finne årsaken til skadene. Rensk og vedlikehold av dreneringsveier er svært viktig for å forhindre vann på avveie og redusere ...