• Kartlegging av status og potensiale for dronebasert teknologi 

      Grøtli, Esten Ingar (Report, 2014)
      Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskapsutvekslingen og kommunikasjonen. Vi søker det etter gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for overvåkning, kartlegging og varsling av naturfarer. Som et ledd i dette arbeidet ...