• Kommunikasjonsplan for FoU-programmet «Naturfare, infrastruktur, flom og skred» 

   Svinsås, Dag; Due, Erik; Solem, Kjell; Wahl, Ragnhild; Samdahl, Brigt; Aabøe, Roald; Dolva, Bjørn Kristoffer (Report, 2015)
   Etatene har i fellesskap laget en kommunikasjonsstrategi for FoUprogrammet. Den belyser mål og visjoner, utfordringer, identifiserer målgrupper og definerer kommunikasjonsansvar. Det pekes på prioriterte kommunikasjonskanaler ...
  • Programplan 2012-2015 for etatsprogrammet 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Haakensen, Marie (Report, 2012)
   Rapporten beskriver det tverretatlige forskningsprosjektet: Naturfare, infrastruktur, flom og Skred (NIFS). Prosjektet er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens ...
  • Status høsten 2014 - resultater og veien videre 

   Dolva, Bjørn K.; Haakensen, Marie (Report, 2014)
   Aktivitetene i de ulike delprosjektene oppsummeres kort og det gis oversikt over leverte resultater i form av NIFS-rapporter så langt. Prosjektledelsen peker på veien videre inn i avslutningsåret for prosjektet med fokus ...
  • The Natural Hazards Project: Programme plan 2012-2015 for the Government Agency Programme 

   Wahl, Ragnhild; Børsting, Trond; Samdal, Brigt; Aabøe, Roald; Kosberg, Solveig; Verhage, Art (Report, 2013)
   The report describes the multi-disciplinary research project entitled Natural hazards – infrastructure for floods and slides (NIFS). The project is a joint enterprise involving the Norwegian National Rail Administration, ...