• Glasiologiske undersøkelser i Norge 1999 

      Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Haakensen, Nils; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Rapport;2000:2, Report, 2000)
      Resultater fra NVEs glasiologiske undersøkelser i 1999 er samlet i denne rapporten. Hoveddelen av rapporten omhandler massebalanseundersøkelser. Det presenteres også resultater fra andre typer breundersøkelser, og et eget ...