• Risiko- og sårbarhetsanalyse for økt integrasjon av AMS-DMS-SCADA 

   Frøystad, Christian; Jaatun, Martin Gilje; Bernsmed, Karin; Moe, Marie (NVE Ekstern rapport;2018:15, Report, 2018)
   Rapporten beskriver risiko og sårbarhet i kraftnettet ved tettere kobling mellom AMS, DMS og SCADA. Sikkerhetsutfordringene ved økt integrasjon er håndterbare, gitt iverksetting av gode forebyggende tiltak
  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (Report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (NVE Rapport;2015:118, Research report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...