• Suksjesjoner i et terskelbasseng 

      Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A. (Report, 2012)
      Rapporten viser utviklingen av bunndyrsamfunnet i et terskelbasseng ved Ekse i Eksingedalen fra undersøkelser foretatt i forbindelse med Terskelprosjektet i 1975/-76 til 2010. Resultatene viste at det biologiske mangfoldet ...