• Temarapport om landbruk, mineralressurser og andre tema 

      Lundsbakken, Marte; Ingebrigtsen, Kaja Henny (NVE Rapport;2018:93, Report, 2018)
      Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, og presenterer kunnskapsgrunnlaget om landbruk, mineralske ressurser og andre tema