• FOU 80606 - Identifisering av løsneområder for sørpeskred 

      Jaedicke, Christian; Sandersen, Frode (NVE Ekstern rapport;2021:8, Report, 2021)
      Interessen for sørpeskred startet for alvor på slutten av 70 tallet, og studiene fra Norge og andre land viste at sørpeskred kan utløses og forekomme i et stort spekter av terrengformer. Det er likevel dokumentert få ...