• Temarapport om nabovirkninger 

   Jakobsen, Sissel Belgen; Bølling, Jørgen K.; Bjerkestrand, Erlend (NVE Rapport;2018:72, Report, 2018)
   Vindkraftverk gir visuell eksponering og støy for de nære omgivelsene, og naboer til vindkraftverk kan bli påvirket av dette. Med nabovirkninger menes i denne rapporten virkninger for naboer knyttet til synlighet, støy, ...
  • Temarapport om reiseliv 

   Jakobsen, Sissel Belgen (NVE Rapport;2019:14, Report, 2019)
   Norsk reiselivsnæring er sterkt relatert til opplevelser av urørt natur, og er en næring i sterk vekst. Denne rapporten gir en gjennomgang av et utvalg studier av hvordan vindkraftutbygging påvirker reiselivsnæringen. I ...