• På alerten mot naturfare 

   Rød, Sverre Kjetil; Petkovic, Gordana; Sørgaard, Knut; Jensen, Odd Are; Verhage, Aart; Berg, Hallvard; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2015)
   Resultatene fra undersøkelsene i Fron og Lærdal kan tyde på at etatene bør samarbeide med lokalsamfunn som er i risiko for naturfare før hendelser inntreffer. Resultatene viser at de yngste aldersgruppene (18-39 år) ...
  • Skog og naturfare 

   Jensen, Odd Are; Verhage, Aart; Sørgaard, Knut (Report, 2015)
   NIFS-programmet har på mange områder styrket samarbeidet mellom de tre etatene. En av suksesshistoriene, er at fra sommeren 2015 er hensynet til faren for flom og skred styrket i samband med søknad om bygging av skogsveger. ...
  • Skog som vern mot naturfarer : kunnskapssammenstilling og tilpasning til Natur i Norge (NiN) : 

   Nordrum, Rune; Jensen, Odd Are; Lindgaard, Arild; Nilsen, Jan Erik (NVE Rapport;2020:20, Report, 2020)
   Rapporten presenterer forslag til enhetlig beskrivelse av de egenskapene ved skog som har vesentlig betydning for skogens funksjon som vern mot naturfarer