• Dynamiske påkjenninger og skredfare 

      L'Heureux, Jean-Sebastien; Johansson, Jörgen (Report, 2016)
      Rapporten inneholder anbefalte prinsipper for vurdering av skredfare i løsmasseskråninger som følge av vibrasjoner fra anleggsarbeid