• Snøskredvarsling med nærnabometoden 

   Juvik, Eivind; Kahrs, Katharina; Humstad, Tore (Report, 2015)
   Nærmeste nabo er en parameterfri regresjonsanalyse i statistikken. Vi har brukt den canadiske nærnabomodellen og laget snøskredvarsel for Senja i Troms fylke basert på skreddata fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og værdata ...
  • Verktøy for kvikkleirekartlegging 

   Ottesen, Hanne Bratlie; Juvik, Eivind; Aunaas, Kristian; Dolva, Bjørn Kristoffer; Havnen, Ingrid; Øydvin, Eli Katrina; Peereboom, Ivar Olaf (Report, 2016)
   I forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått et samarbeid for å forbedre kvikkleiresonekartene i Norge. Etatene har en felles interesse av å samordne etatenes kvikkleiredata på et sted. Rapporten ...