• Snøskredvarsling med nærnabometoden 

      Juvik, Eivind; Kahrs, Katharina; Humstad, Tore (Report, 2015)
      Nærmeste nabo er en parameterfri regresjonsanalyse i statistikken. Vi har brukt den canadiske nærnabomodellen og laget snøskredvarsel for Senja i Troms fylke basert på skreddata fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og værdata ...