• Nedre Otta kraftverk 

      Elster, Margrethe Cecilie; Kennie, Patricia Dawn (Report, 2010)
      To alternative utbyggingsalternativer i nedre Otta er vurdert, Åsåren og Pillarguri. Begge alternativene vil innebære sterkt redusert vannføring, erosjon og sedimenttransport på elvestrekningen hvor vann fraføres. Dette ...