• Pilotstudie: snøskredfarekartlegging med ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale ) : FoU-prosjekt 81072 

   Rustad, Birgit K.; Lytskjold, Bjørn E.; Landrø, Markus; Peereboom, Ivar O.; Statham, Grant; Engeset, Rune V. (Report, 2014)
   Rapporten oppsummerer resultater og erfaringer fra FoU-prosjekt 81072 Pilotstudie: Kartlegging av snøskredterreng med ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). Det er i løpet av prosjektperioden: • Oversatt og testet ATES’ ...
  • Snøskredvarslingen 

   Barfod, Emma; Müller, Karsten; Kosberg, Solveig; Rustad, Birgit Katrine; Landrø, Markus; Ekker, Ragnar; Haslestad, Andreas; Engeset, Rune; Johnsen, Erik (Report, 2015)
   Rapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2015, den tredje offisielle for Snøskredvarslingen i Norge. Varslingen er et samarbeid mellom NVE, Statens vegvesen, MET og Jernbaneverket. Tema som behandles er ...
  • Snøskredvarslingen 

   Müller, Karsten; Kosberg, Solveig; Barfod, Emma; Rustad, Birgit Katrine; Landrø, Markus (Report, 2013)
   Rapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2013, den første offisielle for snøskredvarslingen i Norge
  • Snøskredvarslingen 

   Müller, Karsten; Kosberg, Solveig; Barfod, Emma; Rustad, Birgit Katrine; Landrø, Markus; Ekker, Ragnar; Haslestad, Andreas; Engeset, Rune; Johnsen, Erik (Report, 2014)
   Rapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2014, den andre offisielle for Snøskredvarslingen i Norge. Varslingen er et samarbeid mellom NVE, Statens vegvesen, MET og Jernbaneverket. Tema som behandles er ...