• Naturfareprosjektet. Delprosjekt 7 Skred og flomsikring 

      Håland, Gunne; Langelid, Audun (Report, 2015)
      Formålet med studieturen var å utvikle vår kompetanse for bruk av ulike typer fanggjerder, som alpelandene bruker til skredsikring, med hovedvekt på vannrelaterte skred. Dette for å bringe ideer og metoder hjem til våre ...