• Analyse av energibruk i undervisningsbygg 

   Langseth, Benedicte (Report, 2014)
   Rapporten presenterer formålsdelt energibruk for byggtypene barnehage, skole og universitets- høyskolebygg. I tillegg diskuteres drivere for energibruk i undervisningsbygg. Her har man delt inn i drivere som påvirker ...
  • Analyse av energibruk i yrkesbygg 

   Langseth, Benedicte (NVE Rapport;2016:24, Research report, 2015)
   Rapporten sammenstiller resultater fra rapportene «Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere», «Analyse av energibruk i forretningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere» og «Analyse av energibruk i undervisningsbygg. ...