• Dimensjonerende korttidsnedbør 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Dyrrdal, Anita V.; Grinde, Lars; Myrabø, Steinar (Report, 2015)
   Korttidsnedbør er analysert ved bruk av foreliggende norske pluviometer-data; - både fra målestasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). Det er utarbeidet fylkesvis ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Ødemark, Karianne; Heiberg, Hanne; Myrabø, Steinar (Report, 2014)
   Korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet er analysert ved bruk av foreliggende pluviometer-målinger, både fra stasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). ...
  • Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data 

   Ødemark, Karianne; Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Elo, Christoffer A.; Dyrrdal, Anita V.; Myrabø, Steinar (Report, 2012)
   Korttidsnedbør på Østlandet er studert ved bruk av pluviometer-målinger og radardata. Pluviometerdataene er brukt til studier av ekstreme nedbørmengder for ulike varigheter, for å studere trender og geografiske forskjeller ...