• Støyutbredelse ved vindkraftverk med "typisk norsk" topografi 

      Meventus AS; Sinus AS (NVE Rapport;2017:13, Research report, 2017)
      NVE har fått utarbeidet en rapport om støyvirkninger for bebyggelse fra vindturbiner i typisk norsk terreng. Ifølge rapporten kan vindturbiner plassert i landskap med store høydeforskjeller, bart fjell og bebyggelse plassert ...