• Analyse av dambruddsbølger 

   Marchand, Wolf; Lier, Øyvind; Kjellesvig, Hilde Marie; Vaskinn, Kjetil (NVE Rapport;2010:12, Report, 2010)
   Formålet med prosjektet har vært å forbedre kunnskap om og metodikk for dambruddsbølgeberegninger i forhold til dagens praksis og NVEs gjeldende krav. Bakgrunnen var erfaringer fra flommen i Trøndelag i 2006 som indikerte ...
  • Klimaendringer og damsikkerhet 

   Deborah, Lawrence; Holmqvist, Erik; Midttømme, Grethe Holm (Report, 2014)
   : Denne rapporten presenterer resultatene fra en pilotstudie av betydningen av økt ekstremnedbør i et fremtidig klima for flomberegninger utført med nedbør-avløpsmodellen PQRUT. Estimater for ekstremnedbør basert på seks ...