• Energi fra overflatevann i Norge - kartlegging av økonomisk potensial 

      Smebye, Helge; Midttømme, Kirsti; Stene, Jørn (Report, 2011)
      På oppdrag for NVE har NGI i samarbeid med COWI AS gjennomført en kartlegging av potensialet for å utnytte overflatevann til oppvarmingsformål ved hjelp av varmepumper. Undersøkelsen viser at potensialet for å bruke ...