• Risiko- og sårbarhetsanalyse for økt integrasjon av AMS-DMS-SCADA 

      Frøystad, Christian; Jaatun, Martin Gilje; Bernsmed, Karin; Moe, Marie (NVE Ekstern rapport;2018:15, Report, 2018)
      Rapporten beskriver risiko og sårbarhet i kraftnettet ved tettere kobling mellom AMS, DMS og SCADA. Sikkerhetsutfordringene ved økt integrasjon er håndterbare, gitt iverksetting av gode forebyggende tiltak