• Typeeksempler på ombygging av dammer i små nedbørfelt for flomdemping 

      Stig Arne Strokkenes; Geir Helge Kiplesund; Hilde B. Johnsborg; Randi Osen; Gaute Thomassen (Report, 2018)
      Det er utarbeidet flomsonekart for 10- og 200-årsflom langs Spjelkavikelva fra utløpet i fjorden til Brusdalsvatnet, en strekning på ca 2,3 km. Området ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Grunnlaget for flomsonekartene ...