• Flom- og skredhendelsen Frida på Sørlandet 2012 

   Olsen, M.H.; Hopland, A.A.; Myrabø, S.; Viréhn, P.; Glad, P.A.; Almenningen, O.E.; Traae, E. (Report, 2015)
   Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på nedbørfeltet i sin helhet når man skal finne årsaken til skadene. Rensk og vedlikehold av dreneringsveier er svært viktig for å forhindre vann på avveie og redusere ...
  • Flommen i Notodden 24. juli 2011 

   Hopland, A.A.; Almenningen, O.E.; Myrabø, S.; Olsen, M.H.; Traae, E.; Viréhn, P.L.E. (Report, 2015)
   Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på nedbørfeltet i sin helhet når man skal finne årsaken til flomskader. Rensk og vedlikehold av dreneringsveier er svært viktig for å forhindre vann på avveie, og for å ...
  • Nifs - sluttrapport 

   Myrabø, S.; Viklund, M.; Øvrelid, K.; Dolva, B. K.; Øydvin, E. K.; Petkovic, G.; Humstad, T.; Aunaas, K.; Thakur, V. (Report, 2016)
   NIFS-programmet (2012-2015) har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Våre mål har vært å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede ...