• Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

      Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil T.; Nørstebø, Vibeke S. (NVE Ekstern rapport;2019:10, Report, 2019)
      NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga gjennomført et treårig FoUprosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. I delrapport tre har SINTEF undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon fra Skromme, Kvernhuselva og ...