• Klimautfordringer i kraftsektoren frem mot 2100 

      NVE (Report, 2010)
      Denne rapporten er en utredning NVE har gjort på oppdrag fra NOU Klimatilpassing, et offentlig utvalg med mandat å utrede sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringer i Norge. Denne rapportens fokus er på klimaendringer ...