• Likestilling mellom bruk av absolutt materialfaktor og prosentvis forbedring? 

      Tørum, Eirik; Christensen, Stein; Narjord, Håvard; Skulbørstad, Roar (Report, 2012)
      Rapporten tar mål av seg i generelle trekk å drøfte sikkerhetsnivå i geotekniske stabilitetsanalyser og gi en sammenfatning i bruken av prinsippet med prosentvis forbedring fra den tidligere utgitte rapporten. I tillegg ...