• Temarapport om forsvarets interesser 

      Bjerkestrand, Erlend; Nilsen, Steinar (NVE Rapport;2019:5, Report, 2019)
      Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke Forsvarets interesser, med fokus på blant annet radarer og lavtflyging