• Overvannshåndtering og drenering for veg og jernbane 

   Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2016)
   Denne rapporten tar for seg drenering av veg og jernbane, med fokus på å sikre infrastruktur og tredjepart mot skader fra vannrelaterte naturfarer. Det presenteres forslag til beregningsmetoder og beste praksis for utbygging ...
  • Sammenligning av modelleringsverktøy for norske snøskred 

   Håland, Gunne; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Norem, Harald (Report, 2015)
   Rapporten omhandler en statistisk behandling av 15 modellerte snøskred der utløpsdistanse, maksimal skredhastighet, og friksjonsforhold i utløpsområdet er vurdert og sammenlignet med observerte skred i Norge. Det er antatt ...