• Erfaringer fra tre pilotfelt i Gudbrandsdalen 

      Myrabø, Steinar; Olsen, Maria Hetland; Viréhn, Per (Report, 2016)
      Rapporten oppsummerer erfaringer knyttet til samarbeidet NIFS initierte mellom alle problemeiere/aktører i tre pilotfelt i Gudbrandsdalen for å få kartlagt hendelser, skadepunkt, drenerings- og flomveier, samt stikkrenner. ...