• Landsomfattende mark- og grunnvannsnett 

      Opedahl, Jørn; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
      Hovedformålet med rapporten er å presentere status for drift av det nasjonale overvåkingsnett for grunnvann og markvann, og oppsummere all virksomhet utført i 2009. Rapporten inkluderer en oversikt over aktive målestasjoner, ...