• Overvåking ved akutte skredhendelser 

      Kristensen, Lene; Oppikofer, Thierry; Bergeng, Tore (Report, 2013)
      Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP4) som omhandler overvåking ...