• Sammenligning av modelleringsverktøy for norske snøskred 

      Håland, Gunne; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Norem, Harald (Report, 2015)
      Rapporten omhandler en statistisk behandling av 15 modellerte snøskred der utløpsdistanse, maksimal skredhastighet, og friksjonsforhold i utløpsområdet er vurdert og sammenlignet med observerte skred i Norge. Det er antatt ...