• Gassmetning nedstrøms småkraftverk 

      Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (NVE Rapport;2015:109, Research report, 2015)
      NVE ønsket å få undersøkt om gassovermetning opptrer nedstrøms småkraftverk ved produksjonsutfall. Tre småkraftverk på Vestlandet ble valgt ut i studien. Uni Research fikk i oppdrag å måle gassmetningen nedstrøms kraftverkene ...