• Filefjell og Anestølen 

      Stranden, Heidi Bache; Ree, Bjørg Lirhus (Report, 2014)
      Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen ...