• Temarapport om elektronisk kommunikasjon 

      Seim, Lars Hagvaag (NVE Rapport;2018:94, Report, 2018)
      I denne temarapporten i Nasjonal ramme for vindkraft går vi gjennom eksisterende kunnskap om virkninger av vindkraft for elektronisk kommunikasjon, med fokus på virkninger for radiolinjer og digitalt bakkenett for TV