• Samfunnsøkonomiske kostnader av Gudbrandsdalsflommen 2013 

      Siedler, Christoph Endresen (Report, 2015)
      Flomhendelsen langs Dovrebanen/ E6 inntraff 22. mai 2013 og medførte stengninger av transport- og annen infrastruktur. Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av hendelsen er estimert til minst 1,1 mrd. norske kroner. ...